We’ve got our VIP/Super VIP tickets!!!

Đây là hình ảnh vé Super VIP của bạn Quỳnh. Khu vực của ghế Super VIP hình chữ nhật. Chính giữa khu vực ấy sẽ là các ghế dành cho khách mời. Đây là hình ảnh vé VIP Sau đây là một số thông tin về buổi đi mua vé VIP/ Super VIP chiều 28/6:…