BROKEN FAN-MADE MUSIC VIDEO CONTEST

After some discussion, Mrs. Robin (Hoa Binh) and Mrs. Linda agreed in their fave videos. It was a hard choice because all are are all amazing and heart felt, but they did their very best to pick the deserving ones. Here is their final decision: Grand Prize Winner: #3 – Knorr Archuleta First Place Winner:…

Rebecca Lopez

Tháng thứ 8 David thực hiện nghĩa vụ

Christmas Musical Devotional with Elders Archuleta and Coello, and a choir “Chile Rancagua Mission invites you and your whole family to a Christmas Musical Devotional especially for families with Elders Archuleta and Coello, a choir, and his friends. The devotional will be held at the following locations and times:Saturday 1 December – Parish Center San…

Archu-quiz #8

Câu hỏi cho tháng này là: Ảnh trên chụp David Archuleta trong sự kiện nào? Diễn ra vào tháng và năm nào? Phần thưởng cho bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất là 1 poster Forevermore. Đáp án: David biểu diễn cho buổi ca nhạc từ thiện tại Rạp Majestic ở…