Tổng kết chi tiêu cho 2 buổi BEGIN. offline, bg tiền vận chuyển CD từ Mỹ về VN

Về việc thanh toán phí vận chuyển cho 114 CDs BEGIN. từ Mỹ về HCM và HN, bác Robin Tuyen (@peace_hoabinh) đã rất tốt bụng giảm đáng kể chi phí cho chúng ta, và bác yêu cầu chúng ta chỉ phải gửi trả bác 100 USD mà thôi! Số tiền mỗi AA đóng góp khi mua CD BEGIN. sẽ được chuyển vào DA Fund để dành cho các hoạt động công khai sau này của DAVN.

Thông tin liên quan đến việc chuyển tiền trả cho bác Robin Tuyen:

Trxn 2778 27-09-2012 09:54:33 R36973 PAYPAL *HOAB1591 4029357733 SGP 104.20 USD 2,261,428.11

Tổng tiền VNĐ là 2.262.000 đồng.

* * * * *

Chi tiêu offline ở Hà Nội: quà tặng, bút màu, bóng bay, karaoke

  1. 2 móc khóa chùm: 60k
  2. 2 sổ tay: 90k
  3. Đề can: 105k
  4. Karaoke: 303k
  5. Big C (bóng bay, bút màu các loại): 118k

————————

TC= 676k

Dưới đây là ảnh chụp 3 hóa đơn chi cho offline ở Hà Nội, và 1 ảnh chụp các quà tặng cho các quiz và cho tất cả các bạn tham gia offline. 

     

* * * * *

Chi tiêu offline ở HCM: quà tặng, các banner, hát karaoke ở iBox Karaoke

1. Hát karaoke: 520k

2. Banner cám ơn các nhà tài trợ (dài 2m): 120k

3. Banner cám ơn David (A4): 10k

4. Bookmark (16c): 80k

5. Sổ tay (1q): 27k

———————–

TC = 757k

Dưới đây là scan 2 hóa đơn chi cho offline ở HCM. Trong hóa đơn iBox Karaoke, tiền hát karaoke là 520k (làm tròn).

Tổng chi offline ở HN và HCM là: 676.000 + 757.000 = 1.433.000 đồng

Tổng chi cho toàn bộ quá trình liên quan đến album BEGIN. là:

2.262.000 + 1.433.000 = 3.695.000 đồng

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s