Rainbow MV HD Screencaps

Update with JR’s HD screencaps! After unwrapping her FEE and watching all 3 MVs, Jack Ryan writes: “There is SO SO much fun watching David in HD as all 3 music Forevermore videos are in HD format. And higher joy watching him having fun while at work. Which he certainly did with Rainbow.” Click HERE…

Ai Mua FEE Nao?

Update: 7 bạn đăng ký mua FEE đầu tiên sẽ được chạm tay vào FEE của mình trước Noel nhé!!! Nhân đây, xin nhắn luôn các bạn đã và sẽ đăng ký mua CD trên DAVN, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn quyết định đặt mua! Bởi vì một khi chúng tôi thông qua…