Archu-quiz #10

David-Archuleta-The Other Side of Down album cover

Cảm hứng sáng tác bài “The Other Side of Down” được lấy từ đâu?

Phần thưởng: TOSOD booklet. Ảnh dưới đây chỉ chụp 1 mặt của booklet.

* Các quy định tham gia quiz vẫn như cũ nhé.

Đáp án:

“The Other Side of Down”  was inspired by a song by A Fine Frenzy. “We were going around with some ideas, but I wasn’t feeling any of them” he said. However, after playing his songwriters the AFF track, “the song just came to life.”

Xem video David nói về bài hát TOSOD ở đây nhé!

Như vậy, các nhạc sĩ đồng sáng tác bài TOSOD lấy cảm hứng từ 1 bài hát của ban nhạc A Fine Frenzy mà David bật cho họ nghe (chứ không phải từ 1 cuộc gặp gỡ giữa David và Alison Sudol- cuộc gặp này chỉ diễn ra sau khi David hoàn thành thu thanh cho album TOSOD).

Rất tiếc là phần thưởng cho quiz kỳ này không tìm được chủ nhân.

10 thoughts on “Archu-quiz #10

    • Không đúng rồi. Link em đưa ra chỉ là bài nhận xét về từng bài hát trong album TOSOD của người viết thôi, họ không nêu ra cảm hứng để David và các nhạc sĩ sáng tác bài hát TOSOD.

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s