AI 7

HÀNH TRÌNH CỦA DAVID ĐẾN ĐÊM CHUNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THẦN TƯỢNG MỸ MÙA THỨ 7

American Idol Performances – Video Collection

Audition:

Waiting On the World to Change”, by John Mayer

ai-audition-screencaps

Hollywood Week:

Top 12 Guys:

top12-1

top12-2

top12-3 top12-4

top12-5

top12-6

top12-7

top12-8

top12-9

top12-10

Top 10 Guys:

Top 8 Guys:

david-another-day-in-paradise-1

david-another-day-in-paradise-2

david-another-day-in-paradise-3

david-another-day-in-paradise-4

Top 12:

Top 11:

Top 10:

Top 9:

david-smoky-moutain

Top 8:

david-angel

Top 7:

david-when-you-believe

Top 6:

david-think-of-me

Top 5:

david-sweet-caroline-america

Top 4:

david-top4

david-top4-1

Top 3:

david-top3-3

david-top3-1

david-top3-2

Top 2 – Finale:

dont-let-the-sun-go-down-on-me

in-this-moment

imagine20

Ngoài ra, nếu bạn muốn download các video HDTV (cực nét, cực đã) thì click vào đây.

One thought on “AI 7

Comments are closed.