Archu-quiz #14

Câu hỏi cho tháng này cực dễ luôn ;) Số ngăn tủ để đồ của David ở trường trung học là bao nhiêu? Phần thưởng: TOSOD booklet * Các quy định tương tự như những lần thi trước nhé. (Chị ngại viết lại quá) Đáp án: Số ngăn tủ để đồ của David ở trường…

Archu-quiz #10

Cảm hứng sáng tác bài “The Other Side of Down” được lấy từ đâu? Phần thưởng: TOSOD booklet. Ảnh dưới đây chỉ chụp 1 mặt của booklet. * Các quy định tham gia quiz vẫn như cũ nhé. Đáp án: “The Other Side of Down”  was inspired by a song by A Fine Frenzy. “We…

BROKEN FAN-MADE MUSIC VIDEO CONTEST

After some discussion, Mrs. Robin (Hoa Binh) and Mrs. Linda agreed in their fave videos. It was a hard choice because all are are all amazing and heart felt, but they did their very best to pick the deserving ones. Here is their final decision: Grand Prize Winner: #3 – Knorr Archuleta First Place Winner:…

Archu-quiz #8

Câu hỏi cho tháng này là: Ảnh trên chụp David Archuleta trong sự kiện nào? Diễn ra vào tháng và năm nào? Phần thưởng cho bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất là 1 poster Forevermore. Đáp án: David biểu diễn cho buổi ca nhạc từ thiện tại Rạp Majestic ở…

Archu-quiz #7

Phần thưởng cho quiz kỳ này là 1 chiếc cốc (ly) DA do bạn @Nam_NTranHoai tặng cho DAVN vì tình yêu của bạn với David và tất cả các AA VN. Xin chân thành cám ơn bạn Nam! * * * * * * * * * * Xin chúc mừng bạn Lychee Martin đã có…

Archu-quiz #6

Câu hỏi: Bức ảnh trên lấy từ video nào (đưa ra link đến video đó)? Thời điểm David chụp bức ảnh đó (sự kiện, năm)? Phần thưởng: 4 ảnh David là 4 tấm dán đề can như trong ảnh dưới đây. Các yêu cầu về tham gia quiz và nhận phần thưởng vẫn như 5…