Happy Birthday to David Archuleta!

Tôi vốn chẳng thích được những ngôi sao bước ra từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng các loại. Bởi một lẽ đơn giản, phần lớn họ đều trơn tru, bài bản đến máy móc. Tôi thích một cái gì đó gai góc và bất tuân quy luật. David Archuleta lại là một ngoại…

Birthday Book For David Archuleta

Fans around the world signed a birthday book for David’s 22nd birthday, made by Shelley. This book will be sent to Kari, then will be forwarded to David in Chile. YAY!!! Many thanks to Shelley for giving us a great chance to show love to David! Also, thanks to Shelley for including 2 group pictures…

Groupcard for David Archuleta’s birthday

I just received an email from Mary Lou (Pastel) calling for DAVN’s support. Her message is as follow: Last year, David received a birthday book with 490 messages.  Wouldn’t it be great if this year’s book had even more good wishes (250 have signed so far)?  It certainly speaks volumes that #DA2014 is alive and…