“Forevermore” (lyrics on screen)

Let’s listen to Side A’s version in the mean time. What a beautiful love song! Side A is a Filipino pop show band formed in 1985 who gained recognition in the Filipino music scene in the 1980s, 1990s and early 2000s, best known for their hit single “Forevermore”. Can’t wait to listen to David’s version…

David Archuleta Vietnam đang rất cần các em

Đây là lời khẩn cầu từ trái tim chị đó. Chị thành lập DAVN ban đầu chỉ phục vụ mục đích cá nhân. Do bỗng dưng, vào 1 ngày “đẹp trời”, toàn bộ các thông tin lưu trong máy vi tính của chị mất sạch, đau nhất là các video HD mà chị đã hì…