Elder Archuleta and his companion Elder Corona  in Pichilemu, Chile, 2-2014

Tháng thứ 23 David thực hiện nghĩa vụ

Congratulations to Elder Archuleta for 23 months of service on his mission for the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Only 1 months to go! HE IS COMING HOME SOON!!!! LAST MONTH IN CHILE!!!! @JoAnnBanaga asked Kari and Gina that if we have a date for David’s homecoming. And @ginaorr replied: “No official…

Từ thiện 1622014 - DAVN (1)

TỔNG KẾT BUỔI TỪ THIỆN ĐẦU NĂM

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” :) Hòa với không khí yên bình của đất trời mùa xuân mới, các bạn AAs của chúng ta lại tiếp tục một hành trình ý nghĩa trong suốt chặng đường 5 năm gắn bó cùng David, cùng DAVN :) Chiều ngày 16/2/2014, các bạn AAs…

Christmas Devotional in San Fernando, 21 Dec 2013 (5)

Tháng thứ 22 David thực hiện nghĩa vụ

Congratulations to Elder Archuleta for 22 months of service on his mission for the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Only 2 months to go! Below are updates of our dear Elder Archuleta from Baquedano, Chile recently. New pictures from Hermana Schmidt’s blog: A blurred picture but showing his big smile from David James Archuleta’s…