BEGIN. Drawing – Bốc Thăm May Mắn

KẾT QUẢ CÓ RỒI ĐÂY!! Giải 5: Nguyễn Thị Hương (HCM) Giải 4: Nguyễn Trần Hoài Nam Giải 3: Đỗ Minh Tâm (HCM) Giải 2: Phạm Phương Trúc (1 tỉnh phía Nam) Giải 1: Nguyễn Thị Quốc Văn (Đồng Nai) Sang tuần sau, chị sẽ liên lạc qua email với các bạn may mắn giành…