BEGIN. Drawing – Bốc Thăm May Mắn

KẾT QUẢ CÓ RỒI ĐÂY!! Giải 5: Nguyễn Thị Hương (HCM) Giải 4: Nguyễn Trần Hoài Nam Giải 3: Đỗ Minh Tâm (HCM) Giải 2: Phạm Phương Trúc (1 tỉnh phía Nam) Giải 1: Nguyễn Thị Quốc Văn (Đồng Nai) Sang tuần sau, chị sẽ liên lạc qua email với các bạn may mắn giành…

Wonderful Review Of Album BEGIN.

Manila Bulletin, Philippines- David Archuleta Banks On Soul And Sincerity In Latest Record Ironic as it seems, “BEGIN.,” a predominantly cover album, is David Archuleta’s most personal record to date that highlights his best artistic instruments: voice and soul. Released last month, “BEGIN.” may well be the most apt title for the album, as Archuleta…