BEGIN. Drawing – Bốc Thăm May Mắn

KẾT QUẢ CÓ RỒI ĐÂY!! Giải 5: Nguyễn Thị Hương (HCM) Giải 4: Nguyễn Trần Hoài Nam Giải 3: Đỗ Minh Tâm (HCM) Giải 2: Phạm Phương Trúc (1 tỉnh phía Nam) Giải 1: Nguyễn Thị Quốc Văn (Đồng Nai) Sang tuần sau, chị sẽ liên lạc qua email với các bạn may mắn giành…

Wonderful Review Of Album BEGIN.

Manila Bulletin, Philippines– David Archuleta Banks On Soul And Sincerity In Latest Record Ironic as it seems, “BEGIN.,” a predominantly cover album, is David Archuleta’s most personal record to date that highlights his best artistic instruments: voice and soul. Released last month, “BEGIN.” may well be the most apt title for the album, as Archuleta…