Archu-quiz #14

Câu hỏi cho tháng này cực dễ luôn ;) Số ngăn tủ để đồ của David ở trường trung học là bao nhiêu? Phần thưởng: TOSOD booklet * Các quy định tương tự như những lần thi trước nhé. (Chị ngại viết lại quá) Đáp án: Số ngăn tủ để đồ của David ở trường…

Archu-quiz #10

Cảm hứng sáng tác bài “The Other Side of Down” được lấy từ đâu? Phần thưởng: TOSOD booklet. Ảnh dưới đây chỉ chụp 1 mặt của booklet. * Các quy định tham gia quiz vẫn như cũ nhé. Đáp án: “The Other Side of Down”  was inspired by a song by A Fine Frenzy. “We…

Archu-quiz #8

Câu hỏi cho tháng này là: Ảnh trên chụp David Archuleta trong sự kiện nào? Diễn ra vào tháng và năm nào? Phần thưởng cho bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất là 1 poster Forevermore. Đáp án: David biểu diễn cho buổi ca nhạc từ thiện tại Rạp Majestic ở…

Archu-quiz #7

Phần thưởng cho quiz kỳ này là 1 chiếc cốc (ly) DA do bạn @Nam_NTranHoai tặng cho DAVN vì tình yêu của bạn với David và tất cả các AA VN. Xin chân thành cám ơn bạn Nam! * * * * * * * * * * Xin chúc mừng bạn Lychee Martin đã có…

David Archuleta Quiz

Go  HERE to take the Archie quiz. I can’t believe that I only got 9/10 correct. Got 1 incorrect abt the instrument that David plays in Crush. I chose the guitar lol :( Tell me how you do plz.