Random pictures of David Archuleta

US. President Barack Obama shaking hands with David, 6-2010 David touring the White House with the children from the Miracle Network Smiling at a fan girl at TOSOD CD signing in Singapore, Feb. 2012 (credit: Larissa) David performing in Hanoi, Vietnam (credit: Larissa) Oh Memories Lane! *tears* Wow, lots of BEGIN! CDs. Thanks, @Kimak for…

Random pics of David Archuleta

David on a jeepney in Manila, the Philippines, July 2011 Click  HERE for more pics of David riding a jeepney. David Archuleta on HIGH – Asia Tour, Hanoi, Vietnam, 24th July 2011 – cr. Larissa Look at his denim pant!!! Close-up David (you can his moles clearly lol)- from American Idol Tour 2008 – cr.…

Is David coming to Vietnam???

Cảnh báo: Thông báo này có thể làm các bạn AA buồn não lòng nhưng dù sao các bạn cũng phải biết: David Archuleta sẽ không tham gia vào bất cứ buổi biểu diễn nào của MTV Exit “Live in Vietnam” <—— Buồn thì vẫn buồn nhưng không thất vọng vì đã xác định 99,99%…