Happy Birthday to David Archuleta!

Tôi vốn chẳng thích được những ngôi sao bước ra từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng các loại. Bởi một lẽ đơn giản, phần lớn họ đều trơn tru, bài bản đến máy móc. Tôi thích một cái gì đó gai góc và bất tuân quy luật. David Archuleta lại là một ngoại…