Từ thiện 1622014 - DAVN (1)

TỔNG KẾT BUỔI TỪ THIỆN ĐẦU NĂM

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” :) Hòa với không khí yên bình của đất trời mùa xuân mới, các bạn AAs của chúng ta lại tiếp tục một hành trình ý nghĩa trong suốt chặng đường 5 năm gắn bó cùng David, cùng DAVN :) Chiều ngày 16/2/2014, các bạn AAs…

DAVN wishes David Archuleta a Happy 21st Birthday ♥♪♫

Dear David, Praying for you that you have a day as wonderful as you are. May God bless you with abundant peace and joy. Happy Birthday. Lots of love from David Archuleta Vietnam ♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫ Update: David wrote in our exclusive mini-interview with him: I have! (watched this video) (yeah, he put an exclamation mark!) Dear…

A birthday Archu-quiz!

I regret to inform you that the Birthday Archu-quiz will not be happening and will be postphone indefinitely until further notice. I am sorry for the inconvenience and disappointment caused.    Yeah, DAVN is going to run an Archu-quiz for Vietnamese Archies right on David’s birthday, on Wed, 28 Dec, 2011. There will be 10…